Informujeme

Informace pro klienty

18. 3. 2020

Vážení klienti a obchodní partneři, s ohledem na aktuální situaci ohledně šíření nového typu koronaviru, který způsobuje nemoc COVID-19, jakož i s ohledem na přijatá opatření Vlády České republiky, byla naše kancelář nucena přistoupit k preventivním opatřením, která mají za cíl minimalizovat riziko…pokračovat

Prodej pohledávek společnosti Trakce a.s. „v likvidaci“

14. 1. 2020

Insolvenční správce společnosti Trakce, a.s. „v likvidaci“, sídlem Hlávkova 428/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 25836510, nabízí k prodeji z majetkové podstaty uvedeného dlužníka: (i) pohledávku za solidárními dlužníky 1. RUBAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, sídlem Warszawa, Trojańska 7, PSČ 02-261, Polská republika,…pokračovat

Prodej rekreačního komplexu Hotelu Polanka

9. 12. 2019

Insolvenční správce dlužníka, společnosti KVADRO, spol. s r.o., sídlo: Hlávkova 428/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 42864593, nabízí k prodeji nemovitosti zapsané na LV č. 396 v katastrálním území Písek u Jablunkova tvořící rekreační komplex Hotelu Polanka. Bližší popis Nemovitostí je zachycen ve znaleckém…pokračovat

Moderace (snížení) jednostranně započtené smluvní pokuty

12. 9. 2019

Smluvní pokuta je v rámci soukromého práva běžným institutem, který v pojmosloví současného občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) utvrzuje dluh dlužníka vůči jeho věřiteli (viz ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku). V případě, že byla…pokračovat

Vítáme do našich řad nového advokáta

25. 10. 2018

Mezi advokáty působící v naší kanceláři nově patří i kolega Andrzej Czeczotka, který zúročil zkušenosti a znalosti získané u nás během své praxe advokátního koncipienta a v záři letošního roku úspěšně složil advokátní zkoušku. Andrzej bude mít na starosti především korporátní agendu,…pokračovat

Tzv. souběh funkcí je možný

27. 9. 2018

Právní ale i širší odborná veřejnost po dlouhou dobu řešila otázku, zda je možné, aby člen statutárního orgánu obchodní korporace uzavřel pracovní poměr s touto korporací, jehož předmětem by byl výkon činností, jež spadají do obchodního vedení. Judikatura se k této otázce…pokračovat

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR

4. 4. 2018

Nejen mezi právní veřejností, ale i mezi podnikateli a dalšími osobami, se stále více a častěji v posledních dnech hovoří o tzv. GDPR, které v rámci Evropské unie, a tedy i České republiky, nabude účinnosti dne 25. května 2018. Od uvedeného data se…pokračovat

Zlepšení postavení společenství vlastníků jednotek (SVJ)

25. 1. 2018

Zákonodárci před časem schválili právní úpravu, která zlepšuje postavení společenství vlastníků jednotek (SVJ), resp. osob odpovědných za správu domu a pozemku, ve vztahu k dluhům vlastníka jednotky souvisejícími se správou domu a pozemku. S účinností ke dni 1. 12. 2017 totiž byl novelizován zákon…pokračovat

Povinnost evidovat skutečné majitele právnických osob se blíží

1. 12. 2017

Od prvního ledna 2018, kdy nabude účinnosti novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, budou mít právnické osoby, které jsou zapsány ve veřejném rejstříku, povinnost zapsat…pokračovat