Informujeme

Máme sestřičku… jmenuje se ALIGA insolvence v.o.s.

26. 5. 2023

Tatínci (zakladatelé) Daniel a Andrzej s hrdostí oznamují, že je na světě nová společnost ALIGA insolvence v.o.s. Má teprve pár týdnů, ale již působí po celé republice a začíná řešit své první případy. ALIGA insolvence v.o.s. vznikla poté,…pokračovat

Další akvizice dokončena

2. 5. 2023

Naše advokátní kancelář znovu poskytovala svému významnému klientovi provozujícímu v České republice síť hobbymarketů Baumax, právní poradenství při další akvizici nemovitostí, a to formou tzv. share dealu. Tentokrát se jednalo o akvizici nemovitostí v Hradci Králové, ve kterých provozuje…pokračovat

Zákonná záruka skončila

18. 2. 2023

Všichni spotřebitelé by měli zbystřit při nákupech zboží v obchodě. Od 6. 1. 2023 došlo k významným změnám občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. V rámci změn byla mimo jiné zrušena zákonná záruka na kupované zboží. Již po nabytí účinnosti aktuálně…pokračovat

Ochrana oznamovatelů

22. 12. 2022

Více než ročního zpoždění dosáhl návrh právní úpravy, jejímž předmětem je ochrana oznamovatelů; předmětný návrh se však nyní dostal dále do legislativního procesu. Česká republika tak konečně učinila krok na cestě k naplnění svých závazků vyplývajících mimo jiné…pokračovat

Milostivé léto

15. 9. 2022

Od 1. září 2022 je účinná již v pořadí druhá verze zvláštní právní úpravy pro zastavování exekucí, tzv. milostivé léto. Dlužníci mají opět možnost, aby uhradili jen určitou část soudním exekutorem vymáhané povinnosti a potom již byli osvobozeni od…pokračovat

Nový advokát mezi námi!

13. 5. 2022

Advokátní kancelář SIWY & CO. s.r.o. si s potěšením dovoluje oznámit, že v květnu 2022 se náš tým rozrostl o dalšího advokáta, kolegu Piotra Mendreka. Před složením advokátních zkoušek Piotr působil v naší kanceláři jako advokátní koncipient, a tak v nové…pokračovat

POSILUJEME NÁŠ TÝM

23. 9. 2020

V advokátní kanceláři vítáme JUDr. Piotra Mendreka. Piotr je advokátním koncipientem, který se ve své dosavadní praxi věnoval zejména korporátnímu právu, vymáhání pohledávek a litigacím, a to pro tuzemskou i zahraniční klientelu (zejména polskou).

Moderace (snížení) jednostranně započtené smluvní pokuty

12. 9. 2019

Smluvní pokuta je v rámci soukromého práva běžným institutem, který v pojmosloví současného občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) utvrzuje dluh dlužníka vůči jeho věřiteli (viz ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku)….pokračovat

Vítáme do našich řad nového advokáta

25. 10. 2018

Mezi advokáty působící v naší kanceláři nově patří i kolega Andrzej Czeczotka, který zúročil zkušenosti a znalosti získané u nás během své praxe advokátního koncipienta a v záři letošního roku úspěšně složil advokátní zkoušku. Andrzej bude mít na starosti…pokračovat