PRACOVNÍ PRÁVO

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v každé oblasti pracovního práva; hájí přitom zájmy buď zaměstnavatele, nebo zaměstnance. Asistujeme našim klientům ve všech oblastech souvisejících s řízením lidských zdrojů. 

V této oblasti práva se zaměřujeme zejména na následující činnosti:

  • příprava smluvních dokumentů z pohledu pracovního práva (pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr)
  • příprava interních dokumentů zaměstnavatelů (pracovní řády, mzdové předpisy, etické kodexy a další interní dokumenty zaměstnavatelů)
  • poradenství při vzniku, změně a ukončování pracovněprávních vztahů
  • poradenství při vysílání zaměstnanců do a z České republiky
  • poradenství v oblasti agenturního zaměstnávání (včetně zajištění povolení) a přidělování zaměstnanců
  • poradenství v oblasti hromadného propouštění zaměstnanců
  • zastupování klientů v pracovněprávních sporech

ADVOKÁT - KONTAKT

Petr Čáp

advokát
T:
M:
E:

Oskar Povetz

advokát
T:
M:
E:

Máte dotaz? Obraťte se na nás.

Máte dotaz? Obraťte se na nás.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.