SMLUVNÍ AGENDA

Advokátní kancelář poskytuje svým klientům právní služby v oblasti tvorby, uzavírání, změny a ukončování smluv. Zastáváme tezi, že dobrá smlouva by neměla problémy vytvářet, ale měla by případné problémy řešit. Proto ke každé smlouvě přistupujeme individuálně, pečlivě dbáme na naplnění uvedené teze a také dbáme na to, aby práva a zájmy našeho klienta byly smlouvou maximálně hájeny. 

V této oblasti práva se zaměřujeme zejména na následující činnosti:

  • příprava širokého spektra smluv dle požadavků a potřeb našich klientů
  • analýzy a úpravy návrhů smluv předložených protistranou
  • vytváření obchodních podmínek
  • právní poradenství v rámci kontraktačního procesu
  • změny a ukončování již uzavřených smluv

ADVOKÁT - KONTAKT

Petr Čáp

advokát
T:
M:
E:

Daniel Siwy

advokát
T:
M:
E:

Máte dotaz? Obraťte se na nás.

Máte dotaz? Obraťte se na nás.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.