VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Advokátní kancelář se zabývá mimo jiné poskytováním souhrnných právních služeb v oblasti vymáhání pohledávek bez ohledu na právní důvod vzniku pohledávky. Náš tým disponuje mnohaletými zkušenostmi se všemi stádii vymáhání pohledávek, tj. od předsoudní fáze, přes soudní řízení až po exekuci nebo výkon rozhodnutí.

V této oblasti práva se zaměřujeme zejména na následující činnosti:

  • analýzu dotčeného případu a návrh optimálního a ekonomicky výhodného postupu
  • předsoudní výzvy dlužníkům včetně vyjednávání případných splátkových kalendářů
  • dodatečné utvrzení či zajištění dluhů za účelem zajištění lepšího postavení věřitele
  • zahájení a vedení zejména soudních či rozhodčích řízení směřujících k pravomocnému přiznání pohledávky klientů
  • exekuční řízení a výkon rozhodnutí
  • přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení nebo do likvidace a zastupování klientů v těchto řízeních
  • uzavírání dohod o narovnání

ADVOKÁT - KONTAKT

Eva Hila

advokátka
T:
M:
E:

Robert Kufa

advokát
T:
M:
E:

Máte dotaz? Obraťte se na nás.

Máte dotaz? Obraťte se na nás.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.