WINDYKACJA

Kancelaria Adwokacka zajmuje się między innymi świadczeniem kompleksowych usług prawnych w zakresie windykacji wierzytelności bez względu na tytuł prawny ich powstania. Nasz zespół dysponuje długoletnim doświadczeniem na wszystkich etapach windykacji wierzytelności, tj. od fazy przedsądowej, przez postępowanie sądowe aż po egzekucję.

Zakres świadczonych usług prawnych w ramach powyższej specjalizacji obejmuje w szczególności:

  • analiza rozpatrywanej sprawy oraz propozycja optymalnego i ekonomicznego procedowania
  • wezwania przedsądowe adresowane dłużnikom włącznie negocjacji ewentualnych kalendarzy spłat
  • dodatkowe umocnienie lub zabezpieczenie wierzytelności w celu zapewnienia lepszej pozycji wierzyciela
  • wszczęcie i prowadzenie postępowań sądowych i arbitrażowych zmierzających do uzyskania prawomocnego orzeczenia zasądzającego dochodzoną wierzytelność na rzecz Klienta
  • postępowania egzekucyjne
  • zgłaszanie wierzytelności do postępowań upadłościowych lub likwidacyjnych oraz reprezentowanie Klientów w tych postępowaniach
  • zawieranie ugód

ADWOKAT - KONTAKT

Eva Hila

Adwokat
T:
M:
E:

Robert Kufa

Adwokat
T:
M:
E:

Masz pytania? Zwróć się do nas.

Masz pytania? Zwróć się do nas.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.