PRAWO KORPORACYJNE

Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa korporacyjnego Republiki Czeskiej; obsługujemy czeskie oraz zagraniczne spółki oraz przedsiębiorców, grupy międzynarodowe, akcjonariuszy, członków zarządu oraz organów kontrolnych.

Zakres świadczonych usług prawnych w ramach powyższej specjalizacji obejmuje w szczególności:

  • wybór najwłaściwszej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
  • zakładanie korporacji handlowych oraz spółdzielni oraz pozyskiwanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej
  • przygotowanie obrad zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń oraz pozostałych organów spółek
  • transakcje zbycia udziałów/akcji w spółkach
  • zmiany kapitału zakładowego
  • stosunki prawne pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład koncernów
  • audyty prawne, akwizycje, połączenia, podziały i przekształcenia spółek
  • restrukturalizacje i likwidacje spółek

ADWOKAT - KONTAKT

Eva Hila

Adwokat
T:
M:
E:

Daniel Siwy

Adwokat
T:
M:
E:

Masz pytania? Zwróć się do nas.

Masz pytania? Zwróć się do nas.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.