POSTĘPOWANIE SĄDOWE, ADMINISTRACYJNE I ARBITRAŻOWE

Reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i administracyjnych jest jedną z kluczowych dziedzin usług prawnych świadczonych przez naszą Kancelarię. W ramach obsługi prawnej kładziemy nacisk na kompleksowe rozpoznanie wszystkich istotnych momentów postępowania oraz ocenę pozycji prawnej i rokowań Klienta.

Poprzez analizę sporów Kancelaria pomaga Klientom podjąć odpowiednie środki mające na celu zapobieżenie podobnym problemom w przyszłości. Nasza Kancelaria gotowa jest podjąć się reprezentacji w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, Najwyższym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, sądami arbitrażowymi oraz organami administracyjnymi.

ADWOKAT - KONTAKT

Oskar Povetz

Adwokat
T:
M:
E:

Katarzyna Siwa

Adwokat
T:
M:
E:

Masz pytania? Zwróć się do nas.

Masz pytania? Zwróć się do nas.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.