NIERUCHOMOŚCI

Klientom naszej Kancelarii oferujemy fachowe doradztwo prawne w zakresie obrotu nieruchomościami. Nasze usługi są zawsze na najwyższym poziomie bez względu na wartość nieruchomości będącej przedmiotem obsługi prawnej.

Zakres świadczonych usług prawnych w ramach powyższej specjalizacji obejmuje w szczególności:

  • opracowywanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do rozporządzania nieruchomością (m.in. umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości, umów najmu, dzierżawy)
  • ustanowienie, zmiany oraz zniesienie służebności
  • ustanowienie, zmiany oraz zniesienie hipotek lub innych ograniczonych praw rzeczowych
  • przechowanie dokumentów oraz środków finansowych w szczególności w związku z przeniesieniem prawa własności do nieruchomości
  • reprezentowanie w postępowaniu wieczystoksięgowym
  • doradztwo podczas zarządzania nieruchomościami
  • zniesienie oraz rozliczenie współwłasności

ADWOKAT - KONTAKT

Oskar Povetz

Adwokat
T:
M:
E:

Robert Kufa

Adwokat
T:
M:
E:

Masz pytania? Zwróć się do nas.

Masz pytania? Zwróć się do nas.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.