NEMOVITOSTI

Klientům naší advokátní kanceláře nabízíme též odborné právní poradenství týkající se jimi vlastněných či nabývaných nemovitých věcí, a to v nejrůznějších oblastech. Naše služby jsou vždy na nejvyšší úrovni bez ohledu na to, zda je předmětem nemovitost v hodnotě několika tisíc či několika desítek milionů.

V této oblasti práva se zaměřujeme zejména na následující činnosti:

  • příprava dokumentace nezbytné k jakékoli dispozici s nemovitostí (zpravidla změna vlastníka, nájem, pacht)
  • vznik, změna nebo zánik věcných břemen
  • vznik, změna nebo zánik zástavního nebo jiného věcného práva
  • úschova listin a finančních prostředků zejména v souvislosti s převodem vlastnického práva k nemovitosti
  • zastupování v řízení u katastrálního úřadu
  • poradenství při správě nemovitostí
  • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

ADVOKÁT - KONTAKT

Oskar Povetz

advokát
T:
M:
E:

Robert Kufa

advokát
T:
M:
E:

Máte dotaz? Obraťte se na nás.

Máte dotaz? Obraťte se na nás.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.