SOUDNÍ, SPRÁVNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

Zastupování klientů v soudních, rozhodčích a správních řízeních je jednou z klíčových oblastí právních služeb poskytovaných naší advokátní kanceláří. V rámci praxe této právní agendy je kladen mimořádný důraz na komplexní identifikování veškerých důležitých okamžiků řízení a vyhodnocení právní pozice a vyhlídek klienta. Analýzou sporů advokátní kancelář pomáhá klientům přijmout taková opatření, jejichž cílem je předcházení obdobným problémům v budoucnosti. Naše advokátní kancelář je připravena převzít zastoupení v řízení před soudy všech typů či stupňů, včetně Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu, rozhodčích soudů a správních orgánů.

ADVOKÁT - KONTAKT

Oskar Povetz

advokát
T:
M:
E:

Katarzyna Siwa

advokátka
T:
M:
E:

Máte dotaz? Obraťte se na nás.

Máte dotaz? Obraťte se na nás.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.