YOU ARE SAFE NOW

NAŠE POSLÁNÍ

Posláním Advokátní kanceláře SIWY & CO. je poskytování vysoce kvalifikovaných právních služeb s cílem dosáhnout pokud možno plné spokojenosti jejích klientů; důležitou úlohu přitom hrají mnohaleté zkušenosti celého týmu advokátní kanceláře, zodpovědnost a pečlivost.

Při své činnosti Advokátní kancelář SIWY & CO. klade největší důraz na bezprostřední kontakt a komunikaci s klientem tak, aby prosazování jeho práv a oprávněných zájmů bylo co nejúčinnější a vedlo vždy k zamýšlenému cíli. Zachování nejvyššího stupně etiky a jejích pravidel přitom tvoří neopominutelnou součást poskytovaného právního servisu.

Podpis Daniel Siwy Daniel Siwy
Více o nás
Daniel Siwy

OBLASTI NAŠÍ SPECIALIZACE

POZNEJTE NÁŠ TÝM

AKTUÁLNĚ INFORMUJEME

 • 26/5
  2023

  Máme sestřičku… jmenuje se ALIGA insolvence v.o.s.

  Tatínci (zakladatelé) Daniel a Andrzej s hrdostí oznamují, že je na světě nová společnost ALIGA insolvence v.o.s. Má teprve pár týdnů, ale již působí po celé republice a začíná řešit své první případy. ALIGA insolvence v.o.s. vznikla poté,…pokračovat

  Tatínci (zakladatelé) Daniel a pokračovat

 • 2/5
  2023

  Další akvizice dokončena

  Naše advokátní kancelář znovu poskytovala svému významnému klientovi provozujícímu v České republice síť hobbymarketů Baumax, právní poradenství při další akvizici nemovitostí, a to formou tzv. share dealu. Tentokrát se jednalo o akvizici nemovitostí v Hradci Králové, ve kterých provozuje…pokračovat

  Naše advokátní kancelář znovu poskytovala svému významnému klientovi provozujícímu v České republice síť hobbymarketů pokračovat

 • 18/2
  2023

  Zákonná záruka skončila

  Všichni spotřebitelé by měli zbystřit při nákupech zboží v obchodě. Od 6. 1. 2023 došlo k významným změnám občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. V rámci změn byla mimo jiné zrušena zákonná záruka na kupované zboží. Již po nabytí účinnosti aktuálně…pokračovat

  Všichni spotřebitelé by měli zbystřit při nákupech zboží v obchodě. Od 6. 1. 2023 došlo k významným změnám pokračovat

 • 22/12
  2022

  Ochrana oznamovatelů

  Více než ročního zpoždění dosáhl návrh právní úpravy, jejímž předmětem je ochrana oznamovatelů; předmětný návrh se však nyní dostal dále do legislativního procesu. Česká republika tak konečně učinila krok na cestě k naplnění svých závazků vyplývajících mimo jiné…pokračovat

  Více než ročního zpoždění dosáhl návrh právní úpravy, jejímž předmětem je ochrana oznamovatelů; předmětný návrh se však nyní dostal dále do...pokračovat

 • 15/9
  2022

  Milostivé léto

  Od 1. září 2022 je účinná již v pořadí druhá verze zvláštní právní úpravy pro zastavování exekucí, tzv. milostivé léto. Dlužníci mají opět možnost, aby uhradili jen určitou část soudním exekutorem vymáhané povinnosti a potom již byli osvobozeni od…pokračovat

  Od 1. září 2022 je účinná již v pořadí druhá verze zvláštní právní úpravy pro zastavování exekucí, tzv. milostivé léto. Dlužníci mají opět...pokračovat