YOU ARE SAFE NOW

NAŠE POSLÁNÍ

Posláním Advokátní kanceláře SIWY & CO. je poskytování vysoce kvalifikovaných právních služeb s cílem dosáhnout pokud možno plné spokojenosti jejích klientů; důležitou úlohu přitom hrají mnohaleté zkušenosti celého týmu advokátní kanceláře, zodpovědnost a pečlivost.

Při své činnosti Advokátní kancelář SIWY & CO. klade největší důraz na bezprostřední kontakt a komunikaci s klientem tak, aby prosazování jeho práv a oprávněných zájmů bylo co nejúčinnější a vedlo vždy k zamýšlenému cíli. Zachování nejvyššího stupně etiky a jejích pravidel přitom tvoří neopominutelnou součást poskytovaného právního servisu.

Podpis Daniel Siwy Daniel Siwy
Více o nás
Daniel Siwy

OBLASTI NAŠÍ SPECIALIZACE

POZNEJTE NÁŠ TÝM

AKTUÁLNĚ INFORMUJEME

 • 25/10
  2018

  Vítáme do našich řad nového advokáta

  Mezi advokáty působící v naší kanceláři nově patří i kolega Andrzej Czeczotka, který zúročil zkušenosti a znalosti získané u nás během své praxe advokátního koncipienta a v záři letošního roku úspěšně složil advokátní zkoušku. Andrzej bude mít na starosti především korporátní agendu,…pokračovat

  Mezi advokáty působící v naší kanceláři nově patří i kolega Andrzej Czeczotka, který zúročil zkušenosti a znalosti získané u nás během své praxe advokátního koncipienta a...pokračovat

 • 27/9
  2018

  Tzv. souběh funkcí je možný

  Právní ale i širší odborná veřejnost po dlouhou dobu řešila otázku, zda je možné, aby člen statutárního orgánu obchodní korporace uzavřel pracovní poměr s touto korporací, jehož předmětem by byl výkon činností, jež spadají do obchodního vedení. Judikatura se k této otázce…pokračovat

  Právní ale i širší odborná veřejnost po dlouhou dobu řešila otázku, zda je možné, aby člen statutárního orgánu obchodní korporace uzavřel pracovní poměr s touto korporací, jehož...pokračovat

 • 4/4
  2018

  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR

  Nejen mezi právní veřejností, ale i mezi podnikateli a dalšími osobami, se stále více a častěji v posledních dnech hovoří o tzv. GDPR, které v rámci Evropské unie, a tedy i České republiky, nabude účinnosti dne 25. května 2018. Od uvedeného data se…pokračovat

  Nejen mezi právní veřejností, ale i mezi podnikateli a dalšími osobami, se stále více a častěji v posledních dnech hovoří o tzv. GDPR, které v rámci Evropské unie, a tedy i České...pokračovat

 • 25/1
  2018

  Zlepšení postavení společenství vlastníků jednotek (SVJ)

  Zákonodárci před časem schválili právní úpravu, která zlepšuje postavení společenství vlastníků jednotek (SVJ), resp. osob odpovědných za správu domu a pozemku, ve vztahu k dluhům vlastníka jednotky souvisejícími se správou domu a pozemku. S účinností ke dni 1. 12. 2017 totiž byl novelizován zákon…pokračovat

  Zákonodárci před časem schválili právní úpravu, která zlepšuje postavení společenství vlastníků jednotek (SVJ), resp. osob odpovědných za správu domu a pozemku, ve vztahu k dluhům...pokračovat

 • 1/12
  2017

  Povinnost evidovat skutečné majitele právnických osob se blíží

  Od prvního ledna 2018, kdy nabude účinnosti novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, budou mít právnické osoby, které jsou zapsány ve veřejném rejstříku, povinnost zapsat…pokračovat

  Od prvního ledna 2018, kdy nabude účinnosti novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění...pokračovat