YOU ARE SAFE NOW

NAŠE POSLÁNÍ

Posláním Advokátní kanceláře SIWY & CO. je poskytování vysoce kvalifikovaných právních služeb s cílem dosáhnout pokud možno plné spokojenosti jejích klientů; důležitou úlohu přitom hrají mnohaleté zkušenosti celého týmu advokátní kanceláře, zodpovědnost a pečlivost.

Při své činnosti Advokátní kancelář SIWY & CO. klade největší důraz na bezprostřední kontakt a komunikaci s klientem tak, aby prosazování jeho práv a oprávněných zájmů bylo co nejúčinnější a vedlo vždy k zamýšlenému cíli. Zachování nejvyššího stupně etiky a jejích pravidel přitom tvoří neopominutelnou součást poskytovaného právního servisu.

Podpis Daniel Siwy Daniel Siwy
Více o nás
Daniel Siwy

OBLASTI NAŠÍ SPECIALIZACE

POZNEJTE NÁŠ TÝM

AKTUÁLNĚ INFORMUJEME

 • 15/9
  2022

  Milostivé léto

  Od 1. září 2022 je účinná již v pořadí druhá verze zvláštní právní úpravy pro zastavování exekucí, tzv. milostivé léto. Dlužníci mají opět možnost, aby uhradili jen určitou část soudním exekutorem vymáhané povinnosti a potom již byli osvobozeni od…pokračovat

  Od 1. září 2022 je účinná již v pořadí druhá verze zvláštní právní úpravy pro zastavování exekucí, tzv. milostivé léto. Dlužníci mají opět...pokračovat

 • 21/6
  2022

  Nové podmínky pro spotřebitele a zprostředkovatele podle energetického zákona

  Už od 1. 1. letošního roku jsou účinné některé změny právní úpravy v oblasti energetiky podle novely energetického zákona (zákon č. 362/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých…pokračovat

  Už od 1. 1. letošního roku jsou účinné některé změny právní úpravy v oblasti energetiky podle novely...pokračovat

 • 13/5
  2022

  Nový advokát mezi námi!

  Advokátní kancelář SIWY & CO. s.r.o. si s potěšením dovoluje oznámit, že v květnu 2022 se náš tým rozrostl o dalšího advokáta, kolegu Piotra Mendreka. Před složením advokátních zkoušek Piotr působil v naší kanceláři jako advokátní koncipient, a tak v nové…pokračovat

  Advokátní kancelář SIWY & CO. s.r.o. si s potěšením dovoluje oznámit, že v květnu 2022 se náš tým rozrostl o dalšího advokáta, kolegu Piotra Mendreka....pokračovat

 • 23/9
  2020

  POSILUJEME NÁŠ TÝM

  V advokátní kanceláři vítáme JUDr. Piotra Mendreka. Piotr je advokátním koncipientem, který se ve své dosavadní praxi věnoval zejména korporátnímu právu, vymáhání pohledávek a litigacím, a to pro tuzemskou i zahraniční klientelu (zejména polskou).

  V advokátní kanceláři vítáme JUDr. Piotra Mendreka. Piotr je advokátním koncipientem, který se ve své dosavadní praxi věnoval zejména korporátnímu...pokračovat

 • 12/9
  2019

  Moderace (snížení) jednostranně započtené smluvní pokuty

  Smluvní pokuta je v rámci soukromého práva běžným institutem, který v pojmosloví současného občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) utvrzuje dluh dlužníka vůči jeho věřiteli (viz ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku)….pokračovat

  Smluvní pokuta je v rámci soukromého práva běžným institutem, který v pojmosloví současného občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., občanský...pokračovat