YOU ARE SAFE NOW

NAŠE POSLÁNÍ

Posláním Advokátní kanceláře SIWY & CO. je poskytování vysoce kvalifikovaných právních služeb s cílem dosáhnout pokud možno plné spokojenosti jejích klientů; důležitou úlohu přitom hrají mnohaleté zkušenosti celého týmu advokátní kanceláře, zodpovědnost a pečlivost.

Při své činnosti Advokátní kancelář SIWY & CO. klade největší důraz na bezprostřední kontakt a komunikaci s klientem tak, aby prosazování jeho práv a oprávněných zájmů bylo co nejúčinnější a vedlo vždy k zamýšlenému cíli. Zachování nejvyššího stupně etiky a jejích pravidel přitom tvoří neopominutelnou součást poskytovaného právního servisu.

Podpis Daniel Siwy Daniel Siwy
Více o nás
Daniel Siwy

OBLASTI NAŠÍ SPECIALIZACE

POZNEJTE NÁŠ TÝM

AKTUÁLNĚ INFORMUJEME

 • 18/3
  2020

  Informace pro klienty

  Vážení klienti a obchodní partneři, s ohledem na aktuální situaci ohledně šíření nového typu koronaviru, který způsobuje nemoc COVID-19, jakož i s ohledem na přijatá opatření Vlády České republiky, byla naše kancelář nucena přistoupit k preventivním opatřením, která mají za cíl minimalizovat riziko…pokračovat

  Vážení klienti a obchodní partneři, s ohledem na aktuální situaci ohledně šíření nového typu koronaviru, který způsobuje nemoc COVID-19, jakož i s ohledem na...pokračovat

 • 14/1
  2020

  Prodej pohledávek společnosti Trakce a.s. „v likvidaci“

  Insolvenční správce společnosti Trakce, a.s. „v likvidaci“, sídlem Hlávkova 428/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 25836510, nabízí k prodeji z majetkové podstaty uvedeného dlužníka: (i) pohledávku za solidárními dlužníky 1. RUBAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, sídlem Warszawa, Trojańska 7, PSČ 02-261, Polská republika,…pokračovat

  Insolvenční správce společnosti Trakce, a.s. "v likvidaci", sídlem Hlávkova 428/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 25836510, nabízí k prodeji z majetkové...pokračovat

 • 9/12
  2019

  Prodej rekreačního komplexu Hotelu Polanka

  Insolvenční správce dlužníka, společnosti KVADRO, spol. s r.o., sídlo: Hlávkova 428/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 42864593, nabízí k prodeji nemovitosti zapsané na LV č. 396 v katastrálním území Písek u Jablunkova tvořící rekreační komplex Hotelu Polanka. Bližší popis Nemovitostí je zachycen ve znaleckém…pokračovat

  Insolvenční správce dlužníka, společnosti KVADRO, spol. s r.o., sídlo: Hlávkova 428/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 42864593, nabízí k prodeji nemovitosti...pokračovat

 • 12/9
  2019

  Moderace (snížení) jednostranně započtené smluvní pokuty

  Smluvní pokuta je v rámci soukromého práva běžným institutem, který v pojmosloví současného občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) utvrzuje dluh dlužníka vůči jeho věřiteli (viz ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku). V případě, že byla…pokračovat

  Smluvní pokuta je v rámci soukromého práva běžným institutem, který v pojmosloví současného občanského zákoníku (zákona č. 89/2012...pokračovat

 • 25/10
  2018

  Vítáme do našich řad nového advokáta

  Mezi advokáty působící v naší kanceláři nově patří i kolega Andrzej Czeczotka, který zúročil zkušenosti a znalosti získané u nás během své praxe advokátního koncipienta a v záři letošního roku úspěšně složil advokátní zkoušku. Andrzej bude mít na starosti především korporátní agendu,…pokračovat

  Mezi advokáty působící v naší kanceláři nově patří i kolega Andrzej Czeczotka, který zúročil zkušenosti a znalosti získané u nás během své praxe advokátního koncipienta a...pokračovat