PRAWO PRACY

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne w każdej kwestii związanej z prawem pracy. Bronimy przy tym interesów pracodawcy bądź też pracownika.

Zakres świadczonych usług prawnych w ramach powyższej specjalizacji obejmuje w szczególności:

  • przygotowanie dokumentów z zakresu prawa pracy (umowy o pracę i in.)
  • opracowywanie dokumentów polityki wewnętrznej pracodawcy (regulaminy pracy, kodeksy etyczne i in.)
  • doradztwo przy nawiązywaniu, zmianach oraz rozwiązywaniu stosunków pracy
  • doradztwo przy wysyłaniu pracowników z i do Republiki Czeskiej
  • doradztwo w zakresie agencji pracy (włącznie uzyskania zezwolenia)
  • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych
  • reprezentowanie Klientów w sporach pracowniczo-prawnych

ADWOKAT - KONTAKT

Petr Čáp

Adwokat
T:
M:
E:

Oskar Povetz

Adwokat
T:
M:
E:

Masz pytania? Zwróć się do nas.

Masz pytania? Zwróć się do nas.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.