Informujeme

Zákonná záruka skončila

18. 2. 2023

Všichni spotřebitelé by měli zbystřit při nákupech zboží v obchodě. Od 6. 1. 2023 došlo k významným změnám občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. V rámci změn byla mimo jiné zrušena zákonná záruka na kupované zboží. Již po nabytí účinnosti aktuálně platného občanského zákoníku se vedly diskuze o tom, zda zákonná záruka (jinak taky dvouletá záruka) zůstala zachována. Judikatura dovodila, že ano, tj. že zákonná záruka platí i po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.

Po poslední novele občanského zákoníku je jasné, že zákonná záruka za vady zboží skončila a spotřebitelé se jí tak už nemohou dovolat u zboží koupeného po účinnosti novely. To však neznamená, že by prodávající neodpovídal za vady prodávané věci. Odpovědnost však nově nese pouze za vady, které kupovaná věc má při jejím převzetí kupujícím. Jestliže ke vzniku vady došlo až později a prodávající neposkytne smluvní záruku za jakost, kupující nebude mít právo zboží oprávněně reklamovat.

Pokud se vada věci projeví v průběhu jednoho roku od převzetí zboží, má se automaticky za to, že zboží bylo vadné už při převzetí. Po dobu jednoho roku od koupě tak má kupující - spotřebitel výhodné postavení, neboť bude na prodávajícím, aby prokázal, že zboží nebylo vadné v okamžiku jeho převzetí kupujícím a že vada vznikla později. Jestliže se ale vada projeví po jednom roce, bude na kupujícím, aby prokázal, že vada existovala už při převzetí zboží, což nebude vždy úplně jednoduché.

Zrušená zákonná záruka může být nahrazena zárukou smluvní. Doporučujeme proto všem spotřebitelům, aby při koupi zboží v obchodě požadovali od prodávajícího poskytnutí smluvní záruky za jakost; zvláště pak v situaci, kdy prodávající poskytnutí smluvní záruky uváděl třeba v reklamě. Taková záruka by měla být poskytnuta v textové podobě a nemůže vést ke zhoršení práv spotřebitele.

Zákonná záruka platila řadu let a na zákonnou záruku spoléhá řada spotřebitelů. Dá se proto očekávat, že než se tato změna zákona dostane do povědomí širší veřejnosti, bude docházet ke vzniku sporů o vady zboží, ve kterých nemusí být spotřebitelé s ohledem na zrušení zákonné záruky úspěšní.