Informujemy

Likwidacja spółki w Czechach

10. 5. 2021

Czasami zdarza się, że pomysł na biznes nie wypali, lepiej koncentrować swoją energię na działalność na innym rynku albo po prostu spółka czeska zakończy swoją działalność. Wtedy należy zamknąć taką spółkę, przeprowadzając proces likwidacji.

W większości wypadków o likwidacji decyduje zgromadzenie walne, które odbywa się w obecności notariusza. Konieczne jest, aby powołany został likwidator, przy czym może nim zostać członek zarządu.

Proces likwidacji polega na zamianie wszystkich aktywów spółki na pieniądze, które na końcu zostaną wypłacone wspólnikom/akcjonariuszom. W nietypowych sytuacjach można rozważyć również przekazanie aktywów wspólnikom/akcjonariuszom bezpośrednio – zamiast pieniędzy otrzymują wtedy np. nieruchomość.

Pod koniec likwidacji należy opracować stosowne raporty i sprawozdania, uzyskać zgody na wykreśleniem z rejestru i złożyć odpowiedni wniosek w sądzie.

Bezproblemowy przebieg likwidacji wymaga współpracy doświadczonych księgowych i prawników, inaczej zamykanie spółki może się przeciągać nawet latami. Nasza kancelaria adwokacka ma ogromny zasób wiedzy i doświadczeń w zakresie likwidacji spółek, ponieważ jako syndycy masy upadłościowej obsługujemy na bieżąco kilkanaście aktywnych likwidacji, a za ostatnie kilka lat zamknęliśmy dziesiątki spółek.