Informujeme

Vítáme do našich řad nového advokáta

25. 10. 2018

Mezi advokáty působící v naší kanceláři nově patří i kolega Andrzej Czeczotka, který zúročil zkušenosti a znalosti získané u nás během své praxe advokátního koncipienta a v záři letošního roku úspěšně složil advokátní zkoušku. Andrzej bude mít na starosti především korporátní agendu, obchodně závazkové vztahy a litigace se zaměřením na polskou klientelu. Rádi bychom mu tímto pogratulovali a popřáli hodně úspěchů v soudní síni i mimo ni.