Informujeme

POSILUJEME NÁŠ TÝM

23. 9. 2020

V advokátní kanceláři vítáme JUDr. Piotra Mendreka. Piotr je advokátním koncipientem, který se ve své dosavadní praxi věnoval zejména korporátnímu právu, vymáhání pohledávek a litigacím, a to pro tuzemskou i zahraniční klientelu (zejména polskou). Těmto oblastem se bude věnovat i nadále v rámci naší advokátní kanceláře. Piotr hovoří plynule česky, anglicky a polsky a ve své praxi se kromě jiného zaměřuje také na oblast náhrady škody a nemajetkové újmy. Těší nás, že se náš tým rozrůstá a že i díky tomu můžeme svým klientům poskytovat rychlý a kvalitní právní servis.