Informujemy

Likwidacja spółki w Czechach

12. 7. 2022

Zdarza się, że czasem lepiej zakończyć działalność, co w przypadku spółki (z ograniczoną odpowiedzialnością / akcyjnej) oznacza jej rozwiązanie i likwidację. Jeżeli więc zaistnieje taka potrzeba i likwidacja spółki okazuje się najlepszym rozwiązaniem, nasza Kancelaria Adwokacka chętnie udzieli Państwu pomocy w tym zakresie, począwszy od pierwszego kroku - podjęcia decyzji o rozwiązaniu spółki i postawieniu jej w stan likwidacji. Prosta likwidacja spółki bez majątku i długów wiąże się z opłatą za obsługę prawną w wysokości od 6 500 zł, koszty związane z likwidacją wynoszą zazwyczaj 2 500 zł i nie są objęte w wynagrodzeniu Kancelarii.  

Proces likwidacji spółki obejmuje następujące czynności:

  • wpis likwidacji do rejestru handlowego
  • pełnienie obowiązków księgowych i podatkowych
  • opublikowanie informacji o rozwiązaniu i likwidacji spółki
  • sprzedaż majątku, rozliczenie długów i zakończenie stosunków umownych
  • archiwizację dokumentów
  • zamknięcie rachunku w banku  
  • sporządzenie sprawozdania końcowego likwidatora o przebiegu likwidacji
  • zgromadzenie wspólników zatwierdzające sprawozdanie końcowe likwidatora 
  • wniosek do właściwego urzędu skarbowego o wyrażenie zgody na wykreślenie spółki z rejestru handlowego
  • wykreślenie spółki z rejestru handlowego

Prosta likwidacja trwa w Czechach zwykle od 5 do 7 miesięcy; okres ten uwzględnia ustawowe terminy do realizacji wszystkich niezbędnych czynności. 

Jeżeliby się okazało, że spółka spełnia warunki upadłości, likwidator miałby obowiązek złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt:

Daniel Siwy, adwokat
tel.: +420 606 428 070
e: daniel.siwy@siwy.cz