Informujeme

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR

4. 4. 2018

Nejen mezi právní veřejností, ale i mezi podnikateli a dalšími osobami, se stále více a častěji v posledních dnech hovoří o tzv. GDPR, které v rámci Evropské unie, a tedy i České republiky, nabude účinnosti dne 25. května 2018. Od uvedeného data se tedy budou muset správci a zpracovatelé osobních údajů řídit touto evropskou právní úpravou, což je také jeden z důvodů, proč se na naši kancelář obrací stále více klientů s žádostí o poskytnutí právní pomoci právě v souvislosti s GDPR. Je třeba si uvědomit, že řada pravidel a principů, které jsou v GDPR obsaženy, je v našem právním řádu zakotvena již nyní, neboť prostřednictvím zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Česká republika implementovala do svého právního řádu evropskou směrnici, ze které právě předmětné obecné nařízení o ochraně osobních údajů vychází. Dá se tedy říci, že subjekt, který zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., by neměl mít větší problém s přechodem na povinnosti dle GDPR, i když toto nařízení několik zásadních novinek pro Českou republiku přináší (v současné chvíli je zřejmě nejdiskutovanějším tématem osoba pověřence pro ochranu osobních údajů a svoboda souhlasu se zpracováním osobních údajů). Subjekty, které dosud v souladu s výše uvedeným zákonem osobní údaje nezpracovávaly, mohou mít tento přechod těžší. Přípravu na zpracovávání osobních údajů podle GDPR není radno podcenit, zvláště s ohledem na možné sankce za porušení povinností, ale na druhou stranu se v některých ohledech u správců a zpracovatelů osobních údajů vyvolává v tomto směru až zbytečná panika. Pozitivem je, že se o ochraně osobních údajů začalo více hovořit, subjekty těchto údajů si začínají více uvědomovat, že je namístě své osobní údaje chránit, přičemž nezbývá než doufat, že nařízení GDPR přispěje k tomu, aby se co nejvíce omezily úniky osobních údajů a nedocházelo tak ke kauzám jako např. v posledních dnech často zmiňovaná kauza „Facebook“, v níž mělo dojít ke zneužití dat milionů uživatelů této sociální sítě.