Informujeme

Prodej rekreačního komplexu Hotelu Polanka

9. 12. 2019

Insolvenční správce dlužníka, společnosti KVADRO, spol. s r.o., sídlo: Hlávkova 428/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 42864593, nabízí k prodeji nemovitosti zapsané na LV č. 396 v katastrálním území Písek u Jablunkova tvořící rekreační komplex Hotelu Polanka. Bližší popis Nemovitostí je zachycen ve znaleckém posudku č. 1163/76/19 zpracovaném společností Ostravská znalecká a.s. Dle tohoto posudku činí obvyklá cena Nemovitostí 9,75 mil. Kč. Předmětem prodeje prozatím nejsou movité věci tvořící vybavení dotčených nemovitostí; tyto movité věci budou inzerovány dodatečně po získání pravomocného souhlasu soudu.

Popis jak podat případnou nabídku (včetně náležitostí takové nabídky) je uveden v podmínkách pro předkládání nabídek. Tyto podmínky včetně znaleckého posudku jsou k dispozici (jako přílohy pdf.) na adrese https://www.burzaspravcu.cz/inzerat/prodej-rekreacniho-komplexu-hotelu-polanka/. Bližší informace lze získat také na adrese info@siwy.cz.