Informujeme

Prodej pohledávek společnosti Trakce a.s. „v likvidaci“

14. 1. 2020

Insolvenční správce společnosti Trakce, a.s. "v likvidaci", sídlem Hlávkova 428/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 25836510, nabízí k prodeji z majetkové podstaty uvedeného dlužníka:

(i) pohledávku za solidárními dlužníky 1. RUBAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, sídlem Warszawa, Trojańska 7, PSČ 02-261, Polská republika, IČ (REGON): 142519812; 2. Rover Alcisa S.A., sídlem ul. Botanico Cavanilles 28, 46010 Valencia, Španělsko; 3. Construcciones Rubau S.A., sídlem ul. C/Comerc č. 42, 17463 Flaca (Girona), Španělsko, jejíž jistina činí 6.354.927,85 PLN;

(ii) pohledávku za společností RUBAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, sídlem Warszawa, Trojańska 7, PSČ 02-261, Polská republika, IČ (REGON): 142519812, jejíž jistina činí 348.462,94 PLN.

Pohledávky vyplývají ze smluv o dílo na stavební práce v Polsku. Dlužníci pohledávky neuznávají, proto jsou předmětem sporů u polských soudů, avšak zatím neproběhlo první jednání ve věci.

Minimální cena každé pohledávky je 50% z jistiny. Cena bude muset být uhrazena před uzavřením smlouvy.

Nabídky je možné doručovat na e-mailovou adresu info@siwy.cz nebo poštou na adresu sídla insolvenčního správce, nejpozději do 14:00 hod. dne 14. 2. 2020. Nabídka musí obsahovat alespoň specifikaci, ke které pohledávce se vztahuje, identifikační a kontaktní údaje zájemce (včetně e-mailu nebo telefonního čísla) a nabízenou cenu. Insolvenční správce je oprávněn odmítnout veškeré nabídky.

Bližší informace lze získat prostřednictvím uvedené e-mailové adresy.